De Coherentiecirkel

 

Mensen in netwerken zijn met elkaar verbonden door patronen van interactie. De coherentiecirkel visualiseert elementaire interactiepatronen die herkenbaar zijn binnen de dagelijkse praktijk. Patronen afgebeeld binnen de cirkel dragen bij aan de samenhang (coherentie) van het netwerk, terwijl die aan de buitenkant dit juist doet afbreken. Elke destructieve patroon vereist vervolgens  een ander type interventie om de gezondheid van het netwerk te herstellen.

 

De Coherentiecirkel
Wielinga, H.E. (2001): Netwerken als levend weefsel. Een studie naar kennis, leiderschap en de rol van de overheid in de Nederlandse landbouw sinds 1945. PhD Thesis Wageningen University. Uilenreef Publisher, ’s Hertogenbosch.

 

Coherentie

De eenheid en het niveau van de organisatie binnen een structuur, bijvoorbeeld: taakverdeling, specialisatie en functionele indeling van regels. Een samenhangend netwerk ontwikkelt ook een identiteit. De groter de coherentie van een netwerk, des te beter het kan reageren op zijn omgeving.

De Coherentiecirkel

 

Vitale ruimte

Een voedende omgeving, met een gevoel van evenwicht tussen vrijheid en verbondenheid. Vitale ruimte wordt gecreëerd door constructieve patronen van interactie, en vormt het hart van een gezond netwerk.

Wat gebeurt hier?

 

Interactie patroon

Een min of meer voorspelbare reeks van gedragingen binnen een netwerk.

De Coherentiecirkel

 

Constructieve Patroon

Een patroon van gedragingen die helpen bij het bouwen van samenhang binnen een netwerk.

De Coherentiecirkel

 

Destructieve Patroon

Een patroon van interactie die de samenhang van een netwerk verzwakt.

De Coherentiecirkel

 

Escalerende Patroon

Wanneer het gedrag van iemand soortgelijk gedrag bij iemand anders doet versnellen, en vice versa. Destructieve patronen zijn altijd escalerend wanneer de waargenomen misdragingen van anderen worden gebruikt om vergelding in toenemende mate te rechtvaardigen.

De Coherentiecirkel