Functie

De officiële mandaat van iedere actor. Dit is geformaliseerd (zoals een functiebeschrijving).

 

Rol

Het deel dat iemand probeert om te spelen. Dit is anders dan een positie, die door anderen wordt geaccepteerd. Mensen spelen een rol om een overeenkomstige positie verwerven, maar of ze dit bereiken is afhankelijk van het resultaat van de interactie.

 

Positie

Positie verwijst naar de invloed van een actor in het systeem, welke afhankelijk is van de acceptatie door anderen. Het is het resultaat van de interactie tot dusverre.

 

De Veranderdriehoek