Structuur

Alles wat interactie binnen het netwerk kanaliseert, zoals afspraken, regels, normen en fysieke infrastructuur. 

 

Systeem

Entiteit met eigenschappen die niet kunnen worden herleid vanuit de eigenschappen van de samenstellende delen. Met andere woorden, het is meer dan de som der delen. 

 

Organisatie

Een netwerk dat een geformaliseerde structuur heeft ontwikkeld, met hiërarchie en regels. 

 

Niveau van de Organisatie

De kwaliteit van de taakverdeling, specialisatie en functionele indeling van regels binnen een netwerk. Hoe complexer het systeem, hoe hoger het niveau van organisatie dat daarvoor vereist is .

Netwerk Filosofie / Evolutie van Complexiteit (binnenkort ...)

 

 

Netwerken, Structuren en Systemen