Netwerk

Een verzameling van actoren die verbonden zijn door middel van patronen van interactie.

 

Actie Netwerk

Alle actoren gerelateerd aan een initiatief; van de initiatiefnemers aan degenen die moet bewegen om het te laten gebeuren, en degenen die worden getroffen door de verandering. Zij kunnen daarvan zowel bewust als onbewust zijn.

 

Steve Waddell introduceerde de term Global Action Network (GAN) voor netwerken over de initiatieven die de wereld uiteindelijk kunnen doen veranderen, zoals de aanvaarding van FSC-hout (hout dat wordt geoogst volgens de richtlijnen voor duurzame productie van de Forest Stewardship Council). Waddell, S. (2011): Global Action Research. Creating our future together. New York, Bocconi University Press. 

 

Sociaal netwerk

Mensen die bewust verbonden zijn en op een of andere manier elkaar persoonlijk weten te beïnvloeden.

 

Netwerken, Structuren en Systemen