Mobiliserende woede

Energie om op te treden als gevolg van ontevredenheid. Het kan afkomstig zijn van een gevoel van onrechtvaardigheid of bedreiging, of de impuls om anderen te helpen in nood. Wanneer woede niet constructief gekanaliseerd wordt kan het ook een verlammende of destructieve vorm aannemen.

 

Verlammende woede

Woede zonder een uitlaatklep. Wanneer mensen zich onveilig voelen zijn ze vaak niet bereid om eventuele bewegingen buiten de norm te maken om verandering te veroorzaken, wat leidt tot stagnatie. Wanneer dit gebeurt in een netwerk, is er meestal veel klagen, maar minimale actie. (Dit is het patroon van het bevriezen in de Coherentiecirkel).

De Coherentiecirkel

 

Destructieve woede

De energie van woede op destructieve wijze gekanaliseerd. Ontevredenheid wordt omgezet in actie die bedreigingen poogt weg te nemen en de controle weer in eigen handen te nemen. (Dit veroorzaakt meestal op dezelfde negatieve reacties van anderen, wat leidt tot een escalerende destructieve patroon. In de coherentiecirkel leidt dit tot het patroon van de vechten.)

De Coherentiecirkel

 

Constructieve woede

De energie van woede op productieve wijze gekanaliseerd. Ontevredenheid wordt omgezet in actie, om gebroken links te repareren en opnieuw te verbinden.