FAN Approach

FAN staat voor Free Actors (Vrije Actoren) Netwerken. De achterliggende gedachte is dat een goed functionerend netwerk, vooral tijdens een veranderingsproces, ten minste één "vrije actor" nodig heeft. De FAN Aanpak benadrukt schijnbaar abstracte kwaliteiten zoals energie, verbinding en communicatie, en maakt deze zichtbaar.

Netwerken: Wat is er zo anders aan?

Herkomst van de FAN benadering

 

Wielinga, HE, Zaalmink, BW, Bergevoet, RHM, Geerling-Eiff, FA, Holster, H., Hoogerwerf, L., Vrolijk, M. (2007): Networks with Free Actors: encouraging sustainable innovations in animal husbandry by using the FAN approach (Free Actors in Networks).  Wageningen University and Research.

Netwerken: Wat is er zo anders aan?

 

Koud Organiseren

De gestructureerde, rationele en geplande manier voor het tot stand brengen van verandering of voor het organiseren van dingen in het algemeen; vaststelling van doelen en meetbare doelstellingen, benodigde instrumenten en vaardigheden.

Het koude organiseren is zowel contrasterend als complementair aan het warme organiseren, welke meer  gericht is op mensen, ambities, energie en verbinding. 

Netwerken: Wat is er zo anders aan?

 

Warm Organiseren

Het proces van verandering waarbij mensen het startpunt vormen. Wanneer mensen zich verbinden wordt energie opgewekt om te dingen in beweging te krijgen. Gezamenlijke ambitie is het resultaat van een goed warm organisatie-proces, in plaats van de start. De FAN benadering biedt hulpmiddelenvoor de rode kolom, gericht op mensen, ambities, energie en verbinding.

Het is zowel contrasterend als complementair aan het koude organiseren, welke meer  gericht is op structuur en planning.

Netwerken: Wat is er zo anders aan?