Vraag aan tien mensen wat een netwerk is, en je krijgt ten minste negen verschil­lende antwoorden.

 

Voor sommigen be­staat een netwerk uit mensen in hun adresboek of de visite­kaartjes die ze in de loop van der jaren verzameld hebben. Anderen denken vooral aan de mensen in hun professionele circuit die ze gemak­kelijk kunnen bellen als dat nodig is. Je kunt jouw familie ook zien als een netwerk. Of de dorpsgemeenschap. Of zelfs de samenleving. Er is niet één goed antwoord. Een definitie is zinvol als het een onderscheid maakt dat helpt bij een vraagstuk in kwestie.

 

In de FAN benadering zijn we vooral geïnteresseerd in netwerken die relevant zijn voor een initiatief. Hiervoor is het belangrijk om sociale netwerken te onderscheiden van actie-netwerken.

 

Sociale netwerken en actie-netwerken

Sociale netwerken bestaan uit mensen die een relatie met elkaar onderhouden en elkaar beïnvloeden. Gedrag is besmet­telijk. Jouw mening heeft invloed op de mening van mensen waar je vaak mee praat, maar ook op de vrienden van deze mensen. Als toeschouwer kun je sociale netwerken waarnemen, zonder er iets van te vinden of te willen.

 

Soort netwerk

omvat

perspectief

Sociaal netwerk

Verzameling mensen die met elkaar ver­bonden zijn en elkaar beïnvloeden

Toeschouwer

Actie-netwerk

Actoren die nodig zijn voor het realiseren van een initiatief

Speler

Als speler in het veld kijk je anders naar netwerken. Dan wil je weten wie je nodig hebt om het initiatief verder te helpen. Een actie-netwerk omvat alle actoren die relevant zijn voor een initiatief. Wie moeten er beter van worden? Wie heb je nodig als leverancier? Wie voelen zich als partners mee verantwoordelijk voor dit initiatief? En wie kunnen deze partners in contact brengen met de gebruikers en de leveranciers? [1] Wie moeten er verder in beweging komen? Wie kunnen deuren open maken of gesloten houden? [2] Al deze actoren vormen een actie-netwerk. Dit netwerk wordt gedefinieerd vanuit het perspectief van de initiatiefnemer. Actoren hoeven zich er niet van bewust te zijn dat ze tot het netwerk gerekend worden. Het concept van actie-netwerken maakt het mogelijk om te zien welke welke relaties op enig moment de meeste aandacht behoeven. 

 

Zie ook:

De FAN benadering

[1] De Netwerk Analyse

[2] De Veranderdriehoek

Actie-netwerken op drie niveaus

Netwerken, structuren en systemen