Book Faber K Wielinga

'Netwerken met energie is geen gewoon managementboek. Het is namelijk niet bedoeld voor managers. Het belangrijkste wat er in staat weet de lezer eigenlijk al. En wie het leest krijgt er energie van. Een ongebruikelijk boek, maar wel heel praktisch bruikbaar.

'Netwerken met energie' is een boek voor mensen die beweging willen veroorzaken: voor veranderaars. Ook een manager die dat wil kan veel aan dit boek hebben. Maar om beweging te veroorzaken hoef je geen manager te zijn. Verandering begint meestal los van hiërarchie in organisaties, in ‘warme netwerken’ van mensen die samen iets willen. Vaak zijn er mensen die daarvoor de juiste dingen doen, zonder precies te weten hoe zij het verschil maken. Zij weten meer dan zij kunnen bedenken. Als er energie is tussen mensen, dan wordt er veel mogelijk. Eelke Wielinga en Sjoerd Robijn onderbouwen de theorie dat de energiehuishouding van netwerken van mensen dezelfde is als die in alle vormen van leven in de levende natuur. Daarvan is veel te leren.

Dit boek biedt een praktische filosofie. Het boek biedt taal en instrumenten voor het navigeren in de complexe dynamiek van netwerken. De instrumenten zijn het gereedschap waarmee de professionals van Netwerk&Co werken.

Dit ‘zelfhulpboek’ voor het werken in netwerken is verkrijgbaar in de boekhandel, en ook hier te bestellen.